WEB DESIGN & DEVELOPMENT (Εξειδικευμένο Επαγγελματικό Τμήμα)

 • WEB DESIGN & DEVELOPMENT Επαγγελματικές Σπουδές ECDL
  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 17/10/2018

  ΛΗΞΗ:

  30/06/2019
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:

  250 ώρες  -ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Επαγγελματικό τμήμα εξειδίκευσης.
  O σπουδαστής αποκτά πλήρη κατάρτιση και εξειδίκευση με σκοπό να σχεδιάσει, αναπτύξει και συντηρήσει δυναμικές ιστοσελίδες, ή ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, επίσης γνωρίζει και εφαρμόζει τις δυνατότητες των social media, μπορεί να δημιουργήσει και να παρακολουθήσει μια διαφημιστική καμπάνια στο ιντερνετ, όπως επίσης να κατασκευάσει διαφημιστικά banners και πολυμεσικές εφαρμογές.
  Ο σπουδαστής τελειώνοντας τις σπουδές του έχει δημιουργήσει ένα πολύ καλό portfolio εργασιών.  

  -ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΗ ΥΛΗ
  >HTML 5
  >CSS 3
  >JavaScript
  >JQuery
  >Photoshop
  >Illustrator
  >Dreamweaver
  >Flash
  >Actionscript
  >PHP και MySQL
  >XML
  >Ajax
  >Joomla
  >Wordpress
  >e-commerce CMS (e-shop)
  >Δημιουργία Project
  >SEO
  >Social Media Marketing και Advertising
  >Google Adwards and Google Analytics

 

-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ PROJECT
Στο τέλος του τμήματος σπουδών δημιουργούν οι σπουδαστές με την επίβλεψη των καθηγητών τους ένα ολοκληρωμένο project – site στο οποίο χρησιμοποιούνται και συνδυάζονται  όλες οι γνώσεις που έχουν αποκτήσει.
Η τελική αυτή εργασία λειτουργεί σαν portfolio στην αγορά εργασίας κάτι που είναι απαραίτητο


WEB DESIGN Πακέτο ( HTML5, CSS3, Dreamweaver, WordPress, Photoshop)

HTML5 - CSS - DREAMWEAVER, WORDPRESS, PHOTOSHOP ECDL

 • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:

  ΕΝΑΡΞΗ : 09/1/2019
  ΕΝΑΡΞΗ : 06/2/2019
  ΕΝΑΡΞΗ : 04/3/2019
  ΕΝΑΡΞΗ : 01/4/2019
  ΕΝΑΡΞΗ : 08/5/2019
  ΕΝΑΡΞΗ : 03/6/2019
  ΕΝΑΡΞΗ : 26/6/2019
  ΕΝΑΡΞΗ : 01/7/2019
  ΕΝΑΡΞΗ : 16/7/2019

  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:

  60 ώρες-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ HTML5-CSS
H HTML5 είναι ο κώδικας με τον οποίο δημιουργούμε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας (κείμενο, εικόνες, Links, Media κτλ), ενώ το CSS μας παρέχει τη δυνατότητα για την μορφοποίηση των αντικειμένων αυτών και το έλεγχο του Layout της σελίδας. Η γνώση τους αποτελεί την βάση για την σχεδίαση οποιουδήποτε site (στατικού ή δυναμικού) και είναι απαραίτητη σε οποιοδήποτε επιθυμεί να ασχοληθεί με το Web Design είτε από την πλευρά του κατασκευαστή είτε του διαχειριστή ενός site.

-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ DREAMWEAVER
To Dreamweaver είναι το πρόγραμμα που παρέχει ένα γραφικό περιβάλλον για την κατασκευή ιστοσελίδων κάνοντας την εργασία μας πιο γρήγορη και αποδοτική, αφού μέσα από αυτοματοποιημένες διαδικασίες μπορούμε να εισάγουμε,  να μορφοποιήσουμε  και τελικά να «στήσουμε»  το περιεχόμενο μιας ιστοσελίδας.

-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ JOOMLA
Το JOOMLA είναι μια αρκετά διαδεδομένη πλατφόρμα διαχείρισης περιεχομένου (CMS) ανοικτού και ελεύθερου λογισμικού. Μέσω του Joomla μπορούμε να αναπτύξουμε και στη συνέχεια να συντηρήσουμε έναν δυναμικό ιστότοπο (site), να δημιουργήσουμε ή να τροποποιήσουμε templates καθώς και να παραμετροποιήσουμε τα κατάλληλα extensions. Οι δυναμικοί ιστότοποι παρέχουν την δυνατότητα στον ιδιοκτήτη τους να ανανεώνει το περιεχόμενο μόνος του χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις και για αυτό είναι ιδιαίτερα επιθυμητοί.

-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ PH
Το Photoshop είναι το πιο πανίσχυρο πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας το οποίο μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για να διορθώσουμε, να συνθέσουμε και να δημιουργήσουμε γραφικά που θα χρησιμοποιηθούν είτε σε έντυπη εκτύπωση είτε σε εφαρμογές Web. 

-ΥΛΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ HTML-CSS
>Ετικέτες και παράμετροι Σελίδας, Ετικέτες Παραγράφου, Heading Tags
>Λίστες, Εικόνες
>Υπερσυνδέσεις
>Πίνακες, Div Tags
>Δημιουργία και σύνδεση εξωτερικού αρχείου css.
>Χρήση internal(εσωτερικά) css, inline css
>ID και Class CSS Rules
>Κατανόηση του Box Model
>Δημιουργία css rules για βασικές μορφοποίησης κειμένου, σελίδας, εικόνας, Λιστών, Περιγραμμάτων
>Margins, Paddings
>Positioning
>Μορφοποίηση κειμένου
>Μορφοποίηση Background, Borders
>Μορφοποίηση Λιστών, Πινάκων
>Shadow, Gradients, Transitions, Transforms

-ΥΛΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ DREAMWEAVER
>Γενική Περιγραφή, οι Παλέτες, Παλέτα Properties, Παλέτα Files
>Ορισμός ενός καινούριου site
>Page Properties, Hyperlinks, Εικόνες, Λίστες, Πίνακες, Div Tag
>Χρήση της παλέτας CSS Styles για την δημιουργία css rules με βασικές μορφοποιήσεις των προηγουμένων αντικειμένων.
>Rollover Image,
>Χρήση Media (video, ήχος)
>Slice Tool, Αποθήκευση κατάλληλα για χρήση στο Web
>Εισαγωγή αρχείου Flash
>Δημοσίευση του site

-ΥΛΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ WORDPRESS
>Εγκατάσταση ενός Wordpress site και σύνδεση με τη βάση δεδομένων
>Παραμετροποίηση του WordPress
>Εισαγωγή Περιεχομένου
>Δημιουργία post
>Δημιουργία page
>Δημιουργία Μενού
>Επεξεργασία και διαχείριση κειμένου
>Εισαγωγή φωτογραφίας
>Εισαγωγή αρχείου
>Εγκατάσταση Plugin,
>Αλλαγή Theme και τροποποίηση αυτού
>Contact Form
>Security και Backup, Προσθήκη Χρηστών
>Δημοσίευση του site

-ΥΛΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ PHOTOSHOP
>Συνοπτική παρουσίαση του περιβάλλοντος του προγράμματος ώστε να μάθει ο χρήστης να κινείται σ’ αυτό
>Menu, options, εργαλειοθήκη, παλέτες εντολών.
>Εντολή Image Size
>Εντολή Canvas Size
>Εργαλείο οπτικής μεγέθυνσης και σμίκρυνσης, φακός
>Εργαλείο πλοήγησης
>Δημιουργία νέου αρχείου και ρύθμιση προδιαγραφών (μοντέλα χρώματος, ανάλυση, διαστάσεις, μορφή αρχείου αποθήκευσης format)
>Παλέτα Layers (δημιουργία νέου, duplicate, delete, layer group, copy, paste)
>Opacity, Fill, κλειδώματα Layers
>Σχεδιασμός βασικών σχημάτων και γέμισμα με χρώμα
>Εργαλεία επιλογής ( marquee, laso, quick selection, magic wand κ.τ.λ.)
>Μετακίνηση σχημάτων
>Δημιουργία χρωμάτων
>Eyedropper tool
>File και οι εντολές του
>Crop tool, ιδιότητες
>Το πινέλο και οι βούρτσες
>Layer styles (Drop Shadow, Bevel and emboss, Stroke κ.τ.λ.)
>Βασικές αρχές επεξεργασίας εικόνας
>Μενού Image → Adjustments → Levels, Curves, brightness/Contrast, Variations, Hue/Saturation και οι ιδιότητές τους
>Μενού → Filter →despeckle, Noise
>Συνοπτική παρουσίαση των φίλτρων
>Χρήση κειμένου και ιδιότητες (Character, Paragraph)
>Γραμματοσειρές
>Εντολή File →Print
>Μενού Image → Adjustments → Selective color, Match color, Color balance, Desaturate, Vibrance, Black&White, Photo filter, Replace color, Gradient map, Equalize, Threshold κ.τ.λ. και οι ιδιότητές τους
>Η διαφορά μεταξύ Image →Adjustments και Layer → New adjustment layer
>Οι εντολές Feather, Refine edge
>Εισαγωγή στο ρετουσάρισμα, (διόρθωση ρυτίδων, γρατζουνιών, αδυνάτισμα)
>Clone stamp tool, Healing brush, Patch tool, Red eye tool, Color replacment tool
>Δημιουργία βούρτσας με την εντολή Define brush preset
>Filter → Liquify
>Εισαγωγή στο ξεγύρισμα (επιλογές ακριβείας για την αντιγραφή αντικειμένων)
>Pen tool (add, delete, convert, direct selection tool, Path selection tool)
>Ανάλυση των εντολών των Path
>Μεταφορά αρχείου με Path στο Ilustrator, Indesign, Quark Xpress
>Αντιγραφή επικόλληση Path
>Οι ιδιότητες των σχημάτων με Path
>Η παλέτα History, ανάλυση – ιδιότητες
>Το εργαλείο History brush tool
>Εισαγωγή στις μάσκες
>Eraser tool και οι ιδιότητές της
>Gradient tool. Paint Bucket tool και οι ιδιότητές τους
>Blur tool, Sharpen tool, Smudge tool και οι ιδιότητές τους.
>Τα φίλτρα Unsharp mask και Blur
>Εισαγωγή Στοιχείων από διαφορετικά προγράμματα & επεξεργασία τους στο Photoshop>Formats αποθήκευσης αρχείων, δημιουργία & εκτύπωση τελικού αρχείου

ΠΑΡΟΧΕΣ:
• Βεβαίωση Παρακολούθησης ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ1 (με την πιστοποίηση του ΕΟΠΠΕΠ)
• Ειδικές τιμές σε φοιτητές ή ανέργους

• Δωρεάν Σημειώσεις
• Ολιγομελή τμήματα
• Δωρεάν επαναπαρακολούθηση του σεμιναρίου εντός ενός έτους
• Το πρόγραμμα μπορεί να επιδοτηθεί  μέσω του προγράμματος 0,24% του ΛΑΕΚ

(γίνεται Έκπτωση 15% σε φοιτητές ή άνεργους)

HTML5 – CSS – Dreamweaver - Εξειδικευμένο Σεμινάριο Κατασκευής Ιστοσελίδων

HTML5 - CSS - DREAMWEAVER ECDL

 • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:

  ΕΝΑΡΞΗ : 09/1/2019
  ΕΝΑΡΞΗ : 06/2/2019
  ΕΝΑΡΞΗ : 04/3/2019
  ΕΝΑΡΞΗ : 01/4/2019
  ΕΝΑΡΞΗ : 08/5/2019
  ΕΝΑΡΞΗ : 03/6/2019
  ΕΝΑΡΞΗ : 26/6/2019
  ΕΝΑΡΞΗ : 01/7/2019
  ΕΝΑΡΞΗ : 16/7/2019

  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:

  24 ώρες-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ HTML5-CSS
H HTML5 είναι ο κώδικας με τον οποίο δημιουργούμε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας (κείμενο, εικόνες, Links, Media κτλ), ενώ το CSS μας παρέχει τη δυνατότητα για την μορφοποίηση των αντικειμένων αυτών και το έλεγχο του Layout της σελίδας. Η γνώση τους αποτελεί την βάση για την σχεδίαση οποιουδήποτε site (στατικού ή δυναμικού) και είναι απαραίτητη σε οποιοδήποτε επιθυμεί να ασχοληθεί με το Web Design είτε από την πλευρά του κατασκευαστή είτε του διαχειριστή ενός site.

-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ DREAMWEAVER
To Dreamweaver είναι το πρόγραμμα που παρέχει ένα γραφικό περιβάλλον για την κατασκευή ιστοσελίδων κάνοντας την εργασία μας πιο γρήγορη και αποδοτική, αφού μέσα από αυτοματοποιημένες διαδικασίες μπορούμε να εισάγουμε,  να μορφοποιήσουμε  και τελικά να «στήσουμε»  το περιεχόμενο μιας ιστοσελίδας.

-ΥΛΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ HTML-CSS
>Ετικέτες και παράμετροι Σελίδας, Ετικέτες Παραγράφου, Heading Tags
>Λίστες, Εικόνες
>Υπερσυνδέσεις
>Πίνακες, Div Tags
>Δημιουργία και σύνδεση εξωτερικού αρχείου css.
>Χρήση internal(εσωτερικά) css, inline css
>ID και Class CSS Rules
>Κατανόηση του Box Model
>Δημιουργία css rules για βασικές μορφοποίησης κειμένου, σελίδας, εικόνας, Λιστών, Περιγραμμάτων
>Margins, Paddings
>Positioning
>Μορφοποίηση κειμένου
>Μορφοποίηση Background, Borders
>Μορφοποίηση Λιστών, Πινάκων
>Shadow, Gradients, Transitions, Transforms

 

-ΥΛΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ DREAMWEAVER
>Γενική Περιγραφή, οι Παλέτες, Παλέτα Properties, Παλέτα Files
>Ορισμός ενός καινούριου site
>Page Properties, Hyperlinks, Εικόνες, Λίστες, Πίνακες, Div Tag
>Χρήση της παλέτας CSS Styles για την δημιουργία css rules με βασικές μορφοποιήσεις των προηγουμένων αντικειμένων.
>Rollover Image,
>Χρήση Media (video, ήχος)
>Slice Tool, Αποθήκευση κατάλληλα για χρήση στο Web
>Εισαγωγή αρχείου Flash
>Δημοσίευση του site

ΠΑΡΟΧΕΣ:
• Βεβαίωση Παρακολούθησης ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ1 (με την πιστοποίηση του ΕΟΠΠΕΠ)
• Ειδικές τιμές σε φοιτητές ή ανέργους

• Δωρεάν Σημειώσεις
• Ολιγομελή τμήματα
• Δωρεάν επαναπαρακολούθηση του σεμιναρίου εντός ενός έτους
• Το πρόγραμμα μπορεί να επιδοτηθεί  μέσω του προγράμματος 0,24% του ΛΑΕΚ

(γίνεται Έκπτωση 15% σε φοιτητές ή άνεργους)


Δυναμικές Ιστοσελιδες με χρήση του CMS JOOMLA - Σεμινάριο

ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ CMS JOOMLA 

 • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:

  ΕΝΑΡΞΗ : 15/2/2019
  ΕΝΑΡΞΗ : 15/3/2019
  ΕΝΑΡΞΗ : 12/4/2019
  ΕΝΑΡΞΗ : 17/5/2019
  ΕΝΑΡΞΗ : 14/6/2019
  ΕΝΑΡΞΗ : 12/7/2019

  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:

  15 ώρες


Σκοπός Σεμιναρίου:
Το JOOMLA είναι μια αρκετά διαδεδομένη πλατφόρμα διαχείρισης περιεχομένου (CMS) ανοικτού και ελεύθερου λογισμικού. Μέσω του Joomla μπορούμε να αναπτύξουμε και στη συνέχεια να συντηρήσουμε έναν δυναμικό ιστότοπο (site), να δημιουργήσουμε ή να τροποποιήσουμε templates καθώς και να παραμετροποιήσουμε τα κατάλληλα extensions. Οι δυναμικοί ιστότοποι παρέχουν την δυνατότητα στον ιδιοκτήτη τους να ανανεώνει το περιεχόμενο μόνος του χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις και για αυτό είναι ιδιαίτερα επιθυμητοί.
Σε ποιους απευθύνεται:
Το σεμινάριο απευθύνεται σε Web Developers, Graphic Designers και διαχειριστές εταιρικών ιστοσελίδων και σε φοιτητές πληροφορικής ή σχετικών σχολών.

Επίσης απευθύνεται σε ιδιώτες  ή επιχειρηματίες που θέλουν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις για να δημιουργήσουν και να διαχειριστούν μόνοι τους την ιστοσελίδα τους.

Ύλη Σεμιναρίου:
>Εγκατάσταση ενός τοπικού web host
>Εγκατάσταση του Joomla
>παρουσίαση του Joomla Interface.
>Χρήση του Media Manager
>Δημιουργία ενός Article
>Formating Article
>Δημιουργία Hyperlinks
>Χρήση του Read More
>Page Breaks
>Δημιουργία κατηγοριών
>Δημιουργία Μενού
>Χρήση των Modules
>Χρήση έτοιμων templates
>Χρήση των Contact Manager, Banner Manager
>Εισαγωγή flash
>Eγκατάσταση ενός template στο Joomla
>Δημιουργία ενός Joomla template
>Κατανόηση ενός Joomla Template
>Δημιουργία του index.php file
>Δημιουργία του xml file
>Δημιουργία του αρχείου εγκατάστασης
>Επιδιόρθωση Λαθών
>Αντιστοίχηση templates και modules
>Δημιουργία και χρήση νέων css styles
>Εγκατάσταση και χρήση extensions
>Παραμετροποίηση των extensions
>Ορισμός χρηστών και αντίστοιχων δικαιωμάτων  

ΠΑΡΟΧΕΣ:
• Βεβαίωση Παρακολούθησης ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ1 (με την πιστοποίηση του ΕΟΠΠΕΠ)
• Ειδικές τιμές σε φοιτητές ή ανέργους

• Δωρεάν Σημειώσεις
• Ολιγομελή τμήματα
• Δωρεάν επαναπαρακολούθηση του σεμιναρίου εντός ενός έτους
• Το πρόγραμμα μπορεί να επιδοτηθεί  μέσω του προγράμματος 0,24% του ΛΑΕΚ

(γίνεται Έκπτωση 15% σε φοιτητές ή άνεργους)Δυναμικές Ιστοσελίδες με χρήση του CMS WORDPRESS - Σεμινάριο


ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ CMS WORDPRESS


 • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:

  ΕΝΑΡΞΗ : 08/2/2019
  ΕΝΑΡΞΗ : 06/3/2019
  ΕΝΑΡΞΗ : 03/4/2019
  ΕΝΑΡΞΗ : 08/5/2019
  ΕΝΑΡΞΗ : 05/6/2019
  ΕΝΑΡΞΗ : 03/7/2019
  ΕΝΑΡΞΗ : 18/7/2019

  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 16 ώρες


Σκοπός Σεμιναρίου:
Το WordPress είναι ένα open source CMS (Content Management System – Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου), ιδανικό για τη εύκολη, οικονομική και γρήγορη κατασκευή ενός Blog. Επίσης το WordPress είναι ένα πολύ απλό και εύχρηστο εργαλείο για την κατασκευή ολοκληρωμένων ιστοσελίδων δυναμικού περιεχομένου.

Σε ποιους απευθύνεται:
Το σεμινάριο απευθύνεται σε Web Developers, Graphic Designers και διαχειριστές εταιρικών ιστοσελίδων και σε φοιτητές πληροφορικής ή σχετικών σχολών.

Επίσης απευθύνεται σε ιδιώτες  ή επιχειρηματίες που θέλουν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις για να δημιουργήσουν και να διαχειριστούν μόνοι τους την ιστοσελίδα τους.

Ύλη Σεμιναρίου:
>Εγκατάσταση ενός Wordpress site και σύνδεση με τη βάση δεδομένων
>Παραμετροποίηση του WordPress
>Εισαγωγή Περιεχομένου
>Δημιουργία post
>Δημιουργία page
>Δημιουργία Μενού
>Επεξεργασία και διαχείριση κειμένου
>Εισαγωγή φωτογραφίας
>Εισαγωγή αρχείου
>Εγκατάσταση Plugin,
>Αλλαγή Theme και τροποποίηση αυτού
>Contact Form
>Security και Backup, Προσθήκη Χρηστών
>Δημοσίευση του site


ΠΑΡΟΧΕΣ:
• Βεβαίωση Παρακολούθησης ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ1 (με την πιστοποίηση του ΕΟΠΠΕΠ)
• Ειδικές τιμές σε φοιτητές ή ανέργους

• Δωρεάν Σημειώσεις
• Ολιγομελή τμήματα
• Δωρεάν επαναπαρακολούθηση του σεμιναρίου εντός ενός έτους
• Το πρόγραμμα μπορεί να επιδοτηθεί  μέσω του προγράμματος 0,24% του ΛΑΕΚ

(γίνεται Έκπτωση 15% σε φοιτητές ή άνεργους)


Κατασκεύη E-Shop με χρήση του Joomla- Σεμινάριο


ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ E-SHOP
ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ JOOMLA

 • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:

  ΕΝΑΡΞΗ : 06/2/2019
  ΕΝΑΡΞΗ : 15/3/2019
  ΕΝΑΡΞΗ : 12/4/2019
  ΕΝΑΡΞΗ : 10/5/2019
  ΕΝΑΡΞΗ : 05/6/2019
  ΕΝΑΡΞΗ : 03/7/2019
  ΕΝΑΡΞΗ : 18/7/2019

  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 10 ώρες

Σκοπός Σεμιναρίου:
Σκοπός  του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση, η εκμάθηση και η εξοικείωση της εγκατάστασης και της διαχείρισης των λογισμικών Joomla και Virtuemart, έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να καταστούν ικανοί να σχεδιάσουν, να κατασκευάσουν και να συντηρήσουν το δικό τους ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop.

Σε ποιους απευθύνεται:
Το σεμινάριο απευθύνεται σε web designers & web developers, σε μικρές επιχειρήσεις και μεμονωμένους επαγγελματίες οι οποίοι επιθυμούν να κατασκευάσουν και να διαχειριστούν το δικό τους ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop.

Ύλη Σεμιναρίου:
>Εγκατάσταση των απαραίτητων λογισμικών.
>Εγκατάσταση Apache, MySQL, PHP. Χρήση χώρου φιλοξενίας Εγκατάσταση Joomla
>Εγκατάσταση Virtuemart e-shop με υποστήριξη της ελληνικής γλώσσας
>Παραμετροποίηση και ρύθμιση καταστήματος
>Δημιουργία και διαχείριση χρηστών – καθορισμός δικαιωμάτων.
>Δημιουργία κατηγοριών προϊόντων
>Τρόποι πληρωμής
>Εισαγωγή προϊόντων
>Πελάτες-αγοραστές
>Διαχείριση παραγγελιών
>HTML,CSS,PHP για Joomla
>Διαμόρφωση προτύπων για e-shop
>Εγκατάσταση και χρήση extensions για e-shop
>Διαχείριση της βάσης δεδομένων.
>Εισαγωγή-εξαγωγή προιόντων και παραγγελιών
>Ασφάλεια δεδομένων
>Εγκατάσταση του Joom! Fish για πολυγλωσσικό δικτυακό τόπο
>Συνεργασία μεταξύ του Joom!Fish και του Virtuemart

 

ΠΑΡΟΧΕΣ:
• Βεβαίωση Παρακολούθησης ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ1 (με την πιστοποίηση του ΕΟΠΠΕΠ)
• Ειδικές τιμές σε φοιτητές ή ανέργους

• Δωρεάν Σημειώσεις
• Ολιγομελή τμήματα
• Δωρεάν επαναπαρακολούθηση του σεμιναρίου εντός ενός έτους
• Το πρόγραμμα μπορεί να επιδοτηθεί  μέσω του προγράμματος 0,24% του ΛΑΕΚ

(-15% έκπτωση σε φοιτητές ή άνεργους ή για άμεση κράτηση θέσης)


Κατασκεύη E-Shop με χρήση του WordPress- Σεμινάριο


ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ E-SHOP
ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WORDPRESS

 • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:

  ΕΝΑΡΞΗ : 06/2/2019
  ΕΝΑΡΞΗ : 15/3/2019
  ΕΝΑΡΞΗ : 12/4/2019
  ΕΝΑΡΞΗ : 10/5/2019
  ΕΝΑΡΞΗ : 05/6/2019
  ΕΝΑΡΞΗ : 03/7/2019
  ΕΝΑΡΞΗ : 18/7/2019

  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 10 ώρες

Σκοπός Σεμιναρίου:
Σκοπός  του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση, η εκμάθηση και η εξοικείωση της εγκατάστασης και της διαχείρισης των λογισμικών Wordpress και Woo Commerce, έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να καταστούν ικανοί να σχεδιάσουν, να κατασκευάσουν και να συντηρήσουν το δικό τους ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop.

Σε ποιους απευθύνεται:
Το σεμινάριο απευθύνεται σε web designers & web developers, σε μικρές επιχειρήσεις και μεμονωμένους επαγγελματίες οι οποίοι επιθυμούν να κατασκευάσουν και να διαχειριστούν το δικό τους ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop.

Ύλη Σεμιναρίου:>Εγκατάσταση του WORDPRESS,
>Κατέβασμα και Εγκατάσταση του Plugin WOO COMMERCE
>Επιλογή και Ρύθμιση Προτύπου για Woo Commerce
 >Παραμετροποίηση και ρύθμιση καταστήματος
>Δημιουργία και διαχείριση χρηστών – καθορισμός δικαιωμάτων.
>Δημιουργία κατηγοριών προϊόντων
>Τρόποι πληρωμής
>Εισαγωγή προϊόντων
>Πελάτες-αγοραστές
>Διαχείριση παραγγελιών
>Τρόποι Πληρωμής, Ρυθμίσεις Αποστολής Προϊόντων
>Εισαγωγή-εξαγωγή προιόντων και παραγγελιών
>Σύστημα Κουπονιών, Έλεγχος και Διαχείριση των πωληθέντων προϊόντων
>Ασφάλεια δεδομένων 
>Το Woo Commerce στα Ελληνικά


 

ΠΑΡΟΧΕΣ:
• Βεβαίωση Παρακολούθησης ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ1 (με την πιστοποίηση του ΕΟΠΠΕΠ)
• Ειδικές τιμές σε φοιτητές ή ανέργους

• Δωρεάν Σημειώσεις
• Ολιγομελή τμήματα
• Δωρεάν επαναπαρακολούθηση του σεμιναρίου εντός ενός έτους
• Το πρόγραμμα μπορεί να επιδοτηθεί  μέσω του προγράμματος 0,24% του ΛΑΕΚ

(-15% έκπτωση σε φοιτητές ή άνεργους ή για άμεση κράτηση θέσης)

PHP και MySQL - Σεμινάριο


 • PHP ΚΑΙ MΥSQL


 • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:

  ΕΝΑΡΞΗ : 05/2/2019
  ΕΝΑΡΞΗ : 15/3/2019
  ΕΝΑΡΞΗ : 15/4/2017
  ΕΝΑΡΞΗ : 17/5/2019
  ΕΝΑΡΞΗ : 21/6/2019
  ΕΝΑΡΞΗ : 10/7/2019
  ΕΝΑΡΞΗ : 22/7/2019

  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 24 ώρες


-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
H γλώσσα PHP σε συνεργασία με βάσεις δεδομένων που δημιουργούνται με χρήση της MySQL μας προσθέτει μεγάλες δυνατότητες στην ιστοσελίδα με βασικότερη τη συλλογή και χρήση πληροφοριών που προκύπτουν από την «αλληλεπίδραση» με τον επισκέπτη και την δυναμικότητα της χρήσης των αντικειμένων π.χ. φόρμες επικοινωνίας, δυναμική ενημέρωση σελίδων, λήψη παραγγελιών.

-ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

>Εισαγωγή στη δομή της PHP
>Έλεγχος ροής (conditions and branches)
>Βρόγχοι (loops)
>Παράμετροι και πίνακες (variables and arrays)
>Αλφαριθμητικά (strings).
>Λειτουργίες (functions)
Βάσεις δεδομένων MySQL
>Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων
>Δημιουργία βάσης δεδομένων
>Αλλαγές στη βάση δεδομένων
>Διαχείριση της βάσης δεδομένων
Ανάπτυξη εφαρμογών με PHP και MySQL
>Querying a database
>Previous and Next Browsing
>Inserts, Updates, and Deletes

ΠΑΡΟΧΕΣ:
• Βεβαίωση Παρακολούθησης ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ1 (με την πιστοποίηση του ΕΟΠΠΕΠ)
• Ειδικές τιμές σε φοιτητές ή ανέργους
• Δωρεάν Σημειώσεις
• Ολιγομελή τμήματα
• Δωρεάν επαναπαρακολούθηση του σεμιναρίου εντός ενός έτους
• Το πρόγραμμα μπορεί να επιδοτηθεί  μέσω του προγράμματος 0,24% του ΛΑΕΚ

(-15% έκπτωση σε φοιτητές ή άνεργους)

 

 

Javascript - Σεμινάριο


 • JAVASCRIPT


 • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: ΕΝΑΡΞΗ : 05/2/2019
  ΕΝΑΡΞΗ : 15/3/2019
  ΕΝΑΡΞΗ : 15/4/2017
  ΕΝΑΡΞΗ : 17/5/2019
  ΕΝΑΡΞΗ : 21/6/2019
  ΕΝΑΡΞΗ : 10/7/2019
  ΕΝΑΡΞΗ : 22/7/2019
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 24 ώρες


-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
H Javascript είναι η γλώσσα scripting του Web που χρησιμοποιείται για να προσθέσει λειτουργικότητα, έλεγχο σε φόρμες, εφέ στα αντικείμενα της σελίδας, επικοινωνία με το server και πολλά άλλα απαραίτητα για κάθε σελίδα.

-ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

>Eισαγωγή
>Δηλώσεις
>Σχόλια
>Μεταβλητές
>Συγκρίσεις
>Τελεστές
>If...Else
>Switch
>Popup Boxes
>Functions
>For Loop
>While Loop
>Break Loops
>For...In
>Events
>Try...Catch
>Special Text
>Guidelines

ΠΑΡΟΧΕΣ:
• Βεβαίωση Παρακολούθησης ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ1 (με την πιστοποίηση του ΕΟΠΠΕΠ)
• Ειδικές τιμές σε φοιτητές ή ανέργους
• Δωρεάν Σημειώσεις
• Ολιγομελή τμήματα
• Δωρεάν επαναπαρακολούθηση του σεμιναρίου εντός ενός έτους
• Το πρόγραμμα μπορεί να επιδοτηθεί  μέσω του προγράμματος 0,24% του ΛΑΕΚ

(-15% έκπτωση σε φοιτητές ή άνεργους)


jQuery - Σεμινάριο


 • jQUERY


 • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:

  ΕΝΑΡΞΗ : 15/2/2019
  ΕΝΑΡΞΗ : 15/3/2019
  ΕΝΑΡΞΗ : 12/4/2019
  ΕΝΑΡΞΗ : 17/5/2019
  ΕΝΑΡΞΗ : 14/6/2019
  ΕΝΑΡΞΗ : 12/7/2019

  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 6 ώρες


-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Μια από τις πιο δημοφιλείς βιβλιοθήκες τις JavaScript προσφέρει ευκολία και ταχύτητα στην ανάπτυξη σελίδων με προχωρημένες υπηρεσίες κυρίως όμως με ένα σύγχρονο τρόπο. Απαραίτητη στη δημιουργία menu, image gallery, carousel κτλ

-ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

>Εγκατάσταση του JQuery και Σύνταξη
>JQuery Selectors
>JQuery Events
>JQuery Effects (Hide, fade, Slide, Animate, Stop, CallBack)
>JQuery HTML (Get, Set, Add, Remove, Css, Dimenstions)
>JQuery Filtering και Traversing

ΠΑΡΟΧΕΣ:
• Βεβαίωση Παρακολούθησης ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ1 (με την πιστοποίηση του ΕΟΠΠΕΠ)
• Ειδικές τιμές σε φοιτητές ή ανέργους
• Δωρεάν Σημειώσεις
• Ολιγομελή τμήματα
• Δωρεάν επαναπαρακολούθηση του σεμιναρίου εντός ενός έτους
• Το πρόγραμμα μπορεί να επιδοτηθεί  μέσω του προγράμματος 0,24% του ΛΑΕΚ

(-15% έκπτωση σε φοιτητές ή άνεργους)


Ajax - Σεμινάριο


 • AJAX


 • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:

  ΕΝΑΡΞΗ : 15/2/2019
  ΕΝΑΡΞΗ : 15/3/2019
  ΕΝΑΡΞΗ : 12/4/2019
  ΕΝΑΡΞΗ : 17/5/2019
  ΕΝΑΡΞΗ : 14/6/2019
  ΕΝΑΡΞΗ : 12/7/2019

  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 6 ώρες


-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Στις κλασικές σελίδες Web (που δεν χρησιμοποιούν Ajax) εάν μια σελίδα πρέπει να αλλάξει πρέπει να φορτωθεί ολόκληρη η σελίδα. Η τεχνολογία Ajax επιτρέπει τις σελίδες να ανανεώνονται ασύγχρονα με την ανταλλαγή μικρών ποσοτήτων δεδομένων με το server στο παρασκήνιο. Έτσι επιτρέπεται η ανανέωση τμημάτων τις σελίδας τεχνολογία απαραίτητη για τα σύγχρονα site

-ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

>Εισαγωγή – Παραδείγματα
>Δημιουργία αντικειμένου
>Αποστολή αιτήματος στο server
>Server Response
>ReadyState
>Ajax και PHP
>Ajax και XML

ΠΑΡΟΧΕΣ:
• Βεβαίωση Παρακολούθησης ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ1 (με την πιστοποίηση του ΕΟΠΠΕΠ)
• Ειδικές τιμές σε φοιτητές ή ανέργους
• Δωρεάν Σημειώσεις
• Ολιγομελή τμήματα
• Δωρεάν επαναπαρακολούθηση του σεμιναρίου εντός ενός έτους
• Το πρόγραμμα μπορεί να επιδοτηθεί  μέσω του προγράμματος 0,24% του ΛΑΕΚ

(-15% έκπτωση σε φοιτητές ή άνεργους)


Flash και ActionScript - Σεμινάριο

FLASH & ACTIONSCRIPT

 • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:

  ΕΝΑΡΞΗ : 15/2/2019
  ΕΝΑΡΞΗ : 15/3/2019
  ΕΝΑΡΞΗ : 12/4/2019
  ΕΝΑΡΞΗ : 17/5/2019
  ΕΝΑΡΞΗ : 14/6/2019


  ΔΙΑΡΚΕΙΑ
  ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
  :
  20 ώρες-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ FLASH
Το Flash είναι το πιο δημοφιλές πρόγραμμα κατασκευής δυσδιάστατης κινούμενης εικόνας (animation) αλλά οι δυνατότητές του εκτείνονται πολύ πέρα από αυτό. Με το Flash είναι δυνατή η κατασκευή από απλά διαφημιστικά banners μέχρι προχωρημένες επαγγελματικές πολυμεσικές εφαρμογές οι οποίες μπορούν να ενσωματώνονται σε μια ιστοσελίδα και να αποτελούν μέρος μιας διαδικτυακής εφαρμογής.

-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ACTIONSCRIPT
Στο σεμινάριο αυτό διδάσκονται προχωρημένες δυνατότητες της γλώσσας προγραμματισμού ActionScript όπως animation μέσω κώδικα, δημιουργία εφαρμογών με περισσότερες δυνατότητες - εφέ (Drag and Drop options, slide show, δημιουργία Audio Player κτλ), δημιουργία παιχνιδιών κτλ.

-ΥΛΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ FLASH
>Περιγραφή workspace του flash, Βασικές Παλέτες.
>Ορισμός ιδιοτήτων του stage (διαστάσεις, fps).
>Αναφορά και χρήση βασικών εργαλείων σχεδίασης.
>Δημιουργία animation με χρήση του timeline.
>Δημιουργία Animation με χρήση των Shape, Classic Tween.
>Motion Tween
>Mask Layer
>Εξαγωγή διαφορετικών μορφών αρχείων από το Flash.
>Εισαγωγή Flash Animation σε Ιστοσελίδα

-ΥΛΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ACTIONSCRIPT
>Κατανόηση Datatypes και Variables
>Χρήση των if, for, switch.
>Χρήση συναρτήσεων.
>Objects, Arrays
>Using addChild, removeChild
>Έλεγχος Objects σε διαφορετικό timeline
>Έλεγχος Objects σε διαφορετικά movies.
>Animation με Actionscript tweens
>Χρήση XML Data.
>Εργασία με Packages και Classes

ΠΑΡΟΧΕΣ:
• Βεβαίωση Παρακολούθησης ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ1 (με την πιστοποίηση του ΕΟΠΠΕΠ)
• Ειδικές τιμές σε φοιτητές ή ανέργους
• Δωρεάν Σημειώσεις
• Ολιγομελή τμήματα
• Δωρεάν επαναπαρακολούθηση του σεμιναρίου εντός ενός έτους
• Το πρόγραμμα μπορεί να επιδοτηθεί  μέσω του προγράμματος 0,24% του ΛΑΕΚ

(-15% έκπτωση σε φοιτητές ή άνεργους)

 


iFrame Applications για Ανάπτυξη Σελίδων στο Facebook


 • iFrame Applications για Ανάπτυξη Σελίδων στο Facebook


 • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:

  ΕΝΑΡΞΗ : 15/2/2019
  ΕΝΑΡΞΗ : 15/3/2019
  ΕΝΑΡΞΗ : 12/4/2019
  ΕΝΑΡΞΗ : 17/5/2019
  ΕΝΑΡΞΗ : 14/6/2019

  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 10 ώρες


-Σε ποιους απευθύνεται
Απευθύνεται σε όλους τους χρήστες που επιθυμούν να δημιουργήσουν επαγγελματικές ή εταιρικές σελίδες στο Facebook εκμεταλλευόμενοι τις νέες δυνατότητες που παρέχονται από τα Facebook iFrame Tab Applications, όπως και σε επαγγελματίες οι οποίοι επιθυμούν να επεκτείνουν τις γνώσεις τους στις νεότερες τεχνολογίες και ευκαιρίες που παρουσιάζει το διαδίκτυο.

-Σκοπός
Σκοπός είναι η παρουσίαση των δυνατοτήτων και λειτουργιών που παρέχονται από το Facebook για τη δημιουργία και παρουσίαση επαγγελματικών - εταιρικών σελίδων αλλά και διαδικτυακών Εφαρμογών.

-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Μια εφαρμογή iFrame σας επιτρέπει να ενσωματώσετε μια εξωτερική ιστοσελίδα- εφαρμογή σε ένα προσαρμοσμένο tab του Facebook. Η σελίδα δεν φιλοξενείται στο Facebook αλλά μπορεί να έχει το look and feel (chrome) του Facebook.
Επειδή η ιστοσελίδα φιλοξενείται σε εξωτερικό web server και μια ιστοσελίδα μπορεί να κατασκευαστεί με τεχνολογίες όπως html, css, javascript, php κλπ, αυτό δίνει την ελευθερία στον προγραμματιστή να εργαστεί πιο ελεύθερα και αποδοτικά με γνωστά εργαλεία μακριά από δεσμεύσεις του facebook.
Το επόμενο βήμα είναι να ενσωματωθεί η ιστοσελίδα στο tab του Facebook.
Για την εγκατάσταση και αλληλεπίδραση της ιστοσελίδας με το περιβάλλον του facebook θα χρειαστεί να γίνει εγκατάσταση και χρήση του Facebook Software Development Kits (SDKs).

-ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

>Εισαγωγή στο Web, facebook
>ι είναι τα iFrame Tab Applications 
>ισαγωγή στα πρότυπα και τεχνολογίες html, css, javascript, php, mysql
>Δημιουργία ιστοσελίδας – εφαρμογής
>γκατάσταση του Facebook Software Development Kits (SDKs) 
>ημιουργία Facebook iFrame Tab Application 
>Εγκατάσταση του iFrame Application στην σελίδα του Facebook

Τι Περιλαμβάνει το Σεμινάριο
>Πλήρη κάλυψη της θεωρίας
>Παρουσίαση της όλης διαδικασίας σε power point
>Σημειώσεις σε CD
>Αναφορές, εφαρμογές, ασκήσεις.

ΠΑΡΟΧΕΣ:
• Βεβαίωση Παρακολούθησης ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ1 (με την πιστοποίηση του ΕΟΠΠΕΠ)
• Ειδικές τιμές σε φοιτητές ή ανέργους
• Δωρεάν Σημειώσεις
• Ολιγομελή τμήματα
• Δωρεάν επαναπαρακολούθηση του σεμιναρίου εντός ενός έτους
• Το πρόγραμμα μπορεί να επιδοτηθεί  μέσω του προγράμματος 0,24% του ΛΑΕΚ

(-15% έκπτωση σε φοιτητές ή άνεργους)

Πακέτο Web development (Javascript + jQuery + Php & MySQL + Ajax )

  JAVASCRIPT - jQUERY - PHP & MYSQL - AJAX

  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: ΕΝΑΡΞΗ : 05/2/2019
  ΕΝΑΡΞΗ : 15/3/2019
  ΕΝΑΡΞΗ : 15/4/2017
  ΕΝΑΡΞΗ : 17/5/2019
  ΕΝΑΡΞΗ : 21/6/2019
  ΕΝΑΡΞΗ : 10/7/2019
  ΕΝΑΡΞΗ : 22/7/2019
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 60 ώρες

  -ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
  Tο πακέτο αυτό παρέχει τα απαραίτητα εφόδια ώστε ο εκπαιδευόμενος να θεωρείται ένας σύγχρονος και ολοκληρωμένος Web Development με απόλυτο έλεγχο στις σύγχρονες απαιτήσεις του Web. Με τη εκπαίδευση στην Javascript και ο Jquery μπορεί να ελέγξει τα στοιχεία της σελίδας του (html και css) και να προσθέσει animation και με τη εκπαίδευση στο PHP & MySQL να είναι διαχειριστής και δημιουργός δυναμικών web site και εφαρμογών.

  -ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  Javascript

  >Eισαγωγή
  >Δηλώσεις
  >Σχόλια
  >Μεταβλητές
  >Συγκρίσεις
  >Τελεστές
  >If...Else
  >Switch
  >Popup Boxes
  >Functions
  >For Loop
  >While Loop
  >Break Loops
  >For...In
  >Events
  >Try...Catch
  >Special Text
  >Guidelines

  jQuery

  >Εγκατάσταση του JQuery και Σύνταξη
  >JQuery Selectors
  >JQuery Events
  >JQuery Effects (Hide, fade, Slide, Animate, Stop, CallBack)
  >JQuery HTML (Get, Set, Add, Remove, Css, Dimenstions)
  >JQuery Filtering και Traversing

  PHP &MySQL

  >Εισαγωγή στη δομή της PHP
  >Έλεγχος ροής (conditions and branches)
  >Βρόγχοι (loops)
  >Παράμετροι και πίνακες (variables and arrays)
  >Αλφαριθμητικά (strings).
  >Λειτουργίες (functions)
  >Βάσεις δεδομένων MySQL
  >Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων
  >Δημιουργία βάσης δεδομένων
  >Αλλαγές στη βάση δεδομένων
  >Διαχείριση της βάσης δεδομένων
  >Ανάπτυξη εφαρμογών με PHP και MySQL
  >Querying a database
  >Previous and Next Browsing
  >Inserts, Updates, and Deletes

  AJAX

  >Εισαγωγή – Παραδείγματα
  >Δημιουργία αντικειμένου
  >Αποστολή αιτήματος στο server
  >Server Response
  >ReadyState
  >Ajax και PHP
  >Ajax και XML

  ΠΑΡΟΧΕΣ:
  • Βεβαίωση Παρακολούθησης ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ1 (με την πιστοποίηση του ΕΟΠΠΕΠ)
  • Ειδικές τιμές σε φοιτητές ή ανέργους
  • Δωρεάν Σημειώσεις
  • Ολιγομελή τμήματα
  • Δωρεάν επαναπαρακολούθηση του σεμιναρίου εντός ενός έτους
  • Το πρόγραμμα μπορεί να επιδοτηθεί  μέσω του προγράμματος 0,24% του ΛΑΕΚ

  (-15% έκπτωση σε φοιτητές ή άνεργους)

Σεμινάριο SEO ( Search Engine Optimization )


-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ο σκοπός του σεμιναρίου SEO είναι η περιγραφή, επεξήγηση και κατανόηση της λειτουργίας των μηχανών αναζήτησης και η βέλτιστη κατασκευή ιστότοπων/ιστοσελίδων έτσι ώστε να εμφανίζονται στις υψηλότερες θέσεις κατάταξης στα οργανικά αποτελέσματα μετά από αναζήτηση στο διαδίκτυο με συγκεκριμένους όρους αναζήτησης ή λέξεις κλειδιά. Ο στόχος είναι η βελτιστοποίησης της ιστοσελίδας με σκοπό την κατάταξη της σε υψηλότερες θέσεις στις μηχανές αναζήτησεις (Google, Bing).
Η υψηλότερη θέση στις μηχανές αναζήτησης μέσω του SEO έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας και
αυτό σημαίνει την αύξηση των πελάτων και των πωλήσεων.
 
-ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: 
Το σεμινάριο απευθύνεται σε μια ευρεία κατηγορία ενδιαφερομένων όπως: web designers, web developers, web masters, διαχειριστές ιστοτόπων και ηλεκτρονικών καταστημάτων, bloggers, επιχειρηματίες, διαφημιστές, στελέχη μάρκετινγκ αλλά και σπουδαστές/φοιτητές και εργαζόμενους που θέλουν να εμπλουτίσουν το βιογραφικό τους, τις γνώσεις τους και τις δεξιότητές τους.

-ΥΛΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Η ύλη του σεμιναρίου SEO χωρίζεται σε τρεις βασικές ενότητες: Η πρώτη αφορά την on-site βελτιστοποίηση η οποία έχει να κάνει με άμεσες παρεμβάσεις στις ιστοσελίδες του ιστότοπου κυρίως μέσω κώδικα html και σχετικών εργαλείων. Η δεύτερη αφορά την off-site βελτιστοποίηση που έχει να κάνει με το κύρος και αναγνωρισιμότητα του ιστότοπου από το διαδικτυακό περιβάλλον. Τέλος, η τρίτη ενότητα αφορά την παρουσίαση μιας σειράς εργαλείων απαραίτητων για κάθε seo marketer όπως το Google search console και άλλα.

Περιγραφή της ύλης Σεμιναρίου SEO

Εισαγωγή
1. Τι είναι το SEO, Ορισμός του SEO (Search Engine Optimization)
2. Πως λειτουργεί η μηχανή αναζήτησης
-Ανίχνευση (Crawling)
-Ευρετηρίαση (Indexing)
-Παροχή απαντήσεων (Providing Answers)
3. Οργανικά αποτελέσματα
-Places results
-Pagerank
4. Δομή και περιγραφή του αποτελέσματος αναζήτησης
-Τίτλος (Title)
-Υπερσύνδεση (Link)
-Περιγραφή (snippet)
-Rich Snippets
5. Οργανικά αποτελέσματα και πληρωμένη καμπάνια (Google AdWords)
6. Η σημασία του SERP (search engine ranking position)
7. Key-words (Λέξεις κλειδιά και όροι αναζήτησης)
-Κατάλληλες λέξεις-κλειδιά
-Κείμενο μορφοποιημένο (bold ή strong tagged)
-Αναζήτηση λέξεων κλειδιών (Keyword Research)
-Σχετικά εργαλεία (Google Keywords Tool)

ON SITE OPTIMIZATION
1. Εισαγωγή στην HTML5
2. Τίτλος ιστοσελίδας (Title και title tag)
3. Meta tags
-Meta description
-Meta keywords
-Meta robots
4. Urls και η σωστή δομή αυτών
-SEO Friendly URLs (URL Rewriting)
-Σφάλματα σύνδεσης
-Βελτιστοποίηση URLs
-.htaccess
5. Πλοήγηση (Navigation)
-404 ("page not found")
-HTML site map
-XML Sitemap
-Redirect
-Robots.txt
-Javascript
-Ajax
6. Περιεχόμενο (Content)
-Duplicate Content και Redirect
-Κανονικοποίηση (Canonicalization και η ιδιότητα rel)
-Λέξεις κλειδιά
-Ποιοτικό περιεχόμενο ιστοσελίδας
-Bounce Rate
-Over-optimized περιεχόμενο
7. Links (anchor text)
-Ανατομία του λινκ
-Εσωτερικά Links (Interlinking)
-Η ιδιότητα rel (rel="nofollow")
-Outbound και Inbound links
-Broken linκs
-Καλές πρακτικές
-Σχετικά εργαλεία ελέγχου
8. Εικόνες – γραφικά (Images)
-Βελτιστοποίηση εικόνων
-alt-text
-filesize
-path/filenames
-Μορφές εικόνων (image formats)
-Image Sitemap
9. Κεφαλίδες (Headings και heading tags)

OFF SITE OPTIMIZATION
1. Domain Name
-Godaddy (http://addeddomains.com/)
2. Τεχνικές SEO
-White hat SEO
-Black hat SEO
-Negative SEO
-Barnacle SEO
-GEO SEO ή Local SEO πρακτικές
-Τεχνικές που έχουν αρνητικά αποτελέσματα
3. Δημιουργία υπερσυνδέσμων (link building)
4. Social Media & SEO
-Facebook, Twitter, Pinterest, Linkedin, Google+
5. Backlinks
-Στρατηγικές για Link Building
-Backlinks Ανταγωνιστών
-Ποιότητα και Ποσότητα backlinks
-Ιστότοποι για backlinks
-Έλεγχος Ποιότητας Backlink
-backlinks από άσχετα sites
-Negative SEO
-Ahrefs
6. Calculating relevancy (Υπολογισμός συνάφειας)
7. Ταχύτητα σελίδας (Site Performance ή Page Load Time)
-Caching (Varnish, APC)
-Browser caching
-Minify files
-Optimize images
-Avoid Landing Page Redirects
-CDN
-Improve Server Response Time
-Web server
-IP Address
8. Google penalties
-Reconsideration request
9. Authority
10. CTR (Click Through Rate)

Mobile SEO
1. Mobile sites
-Mobile Friendly Sites
-Responsive Website
-Έλεγχος ιστότοπου
-Mobile Sitemap
-Compact HTML
-Cloaking

Μετρήσεις ανάλυση
-Προέλευση επισκέψεων
-Ποσοστά επισκεψιμότητας από μηχανές αναζήτησης
-επισκεψιμότητα και όροι αναζήτησης
-Ανάλυση επισκεψιμότητας ιστοσελίδων

Εργαλεία (Tools)
1. Google Webmaster Tools
2. Google Analytics
3. Google Website Optimizer
4. Google Trifecta
5. Google Search Console
6. Google My Business
7. Bing Webmaster Tools
8. Yahoo! Site Explorer
9. w3c validation tools
10. PageSpeed InsightsΠαροχές:
- Βεβαίωση Παρακολούθησης Κέντρου Δια Βίου Μάθησης 2 με την πιστοποίηση του ΕΟΠΠΕΠ
- Υποστήριξη μέσω e-mail για ένα μήνα μετά το τέλος του σεμιναρίου
- Ολιγομελή τμήματα
- Δωρεάν σημειώσεις
- Δωρεάν επαναπαρακολούθηση του σεμιναρίου εντός ενός έτους
- Το πρόγραμμα μπορεί να επιδοτηθεί στις επιχειρήσεις μέσω του προγράμματος 0,24% του ΛΑΕΚ
(-15% έκπτωση σε φοιτητές ή άνεργους ή για άμεση κράτηση θέσης)