Σύγχρονες Τεχνικές Πωλήσεων και Διαπραγματεύσεων

 • ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ
  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: -


  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
  :

  -

  -ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
  Σκοπός του σεμιναρίου είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν τη μεθοδολογία, τα εργαλεία και τα λογισμικά συστήματα, που συνεπάγεται η σύγχρονη πώληση, να επανασχεδιάσουν τον τρόπο οργάνωσης των πωλήσεων και να ενισχύσουν εν γένει την αποδοτικότητα των πωλητών έτσι ώστε να είναι σε θέση όχι μόνο να διατηρήσουν τους πελάτες τους αλλά και να επεκταθούν σε νέες αγορές.

  -ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
  Το σεμινάριο απευθύνεται σε μεσαία και ανώτερα στελέχη, σε Διευθύνοντες Συμβούλους, σε Γενικούς Διευθυντές επιχειρήσεων και οργανισμών σε Εμπορικούς Διευθυντές και Διευθυντές Πωλήσεων, σε πωλητές και υπεύθυνους προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών.

Οι Δημόσιες Σχέσεις και τα Μυστικά τους

 • ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥΣ

  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: -


  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
  :

  -

  -ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
  Σκοπός του σεμιναρίου είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να εντοπίσουν και να αναπτύξουν τις κατάλληλες δεξιότητες επικοινωνίας προκειμένου όχι μόνο να δημιουργήσουν αλλά και να διατηρήσουν άριστη εταιρική και προσωπική εικόνα καθώς και να επιτύχουν στρατηγικούς τους στόχους. Περιλαμβάνονται, επιπρόσθετα, ατομικές και ομαδικές ασκήσεις, video και case studies.

  -ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
  Σε στελέχη εταιριών Επικοινωνίας, Διαφήμισης, Δημόσιων Σχέσεων, προώθησης direct marketing, χορηγικών δραστηριοτήτων, στελέχη εμπορικού τμήματος Μ.Μ.Ε., στελέχη marketing, πωλήσεων, ελεύθερους επαγγελματίες, δημόσια πρόσωπα, μέλη κοινωνικών φορέων.

Νικήστε το Στρες (η γλώσσα του σώματος)

 • ΝΙΚΗΣΤΕ ΤΟ ΣΤΡΕΣ (η γλώσσα του σώματος)

  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: -


  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
  :

  -

  -ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
  Σκοπός τους σεμιναρίου είναι να καταδείξει τα αίτια δημιουργίας του άγχους, τις σωματικές και ψυχολογικές επιπτώσεις του και τις πρακτικές εκείνες που βοηθούν στην καταπολέμηση, περιορισμό και αποτελεσματική διαχείρισή του, όταν αποτελεί καθημερινό φαινόμενο, εντός ή εκτός εργασίας.

  -ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
  Σε μεσαία και ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων, τα οποία επιθυμούν τη βελτίωση της εργασιακής τους επίδοσης με ταυτόχρονη ανάπτυξη των αμυντικών τους μηχανισμών απέναντι στις επιπτώσεις τους άγχους.

Διαχειριστείτε τον Χρόνο σας Έξυπνα

 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΙΤΕ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΣΑΣ ΕΞΥΠΝΑ

  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: -


  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
  :

  -

  -ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
  Σκοπός τους σεμιναρίου είναι να αναλύσει τη σημασία του χρόνου στην καθημερινή μας ζωή και επιτυγχάνει μέσα από τεχνικές, να δώσει τις σωστές κατευθύνσεις, ώστε οι συμμετέχοντες με ορθή διαχείριση του χρόνου να είναι σε θέση να προγραμματίζουν, να καθορίζουν τους στόχους τους και να παίρνουν τις σωστές αποφάσεις.

  -ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
  Σε μεσαία και ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων που επιθυμούν να εντοπίσουν τις αιτίες απώλειας χρόνου στην εργασία τους, να καθορίζουν προτεραιότητες, να ανταποκρίνονται επιτυχώς σε πολλαπλά καθήκοντα, να διαχειρίζονται ανθρώπους και αρμοδιότητες και να ενισχύσουν εν γένει την παραγωγικότητά τους στο χώρο εργασίας.

Διαχείριση Πελατών (CRM)

 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ (CRM)
  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: -


  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
  :

  -

  -ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
  Το σεμινάριο παρουσιάζει αναλυτικά τις νέες τάσεις στη διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες, τις προϋποθέσεις και τη μεθοδολογία που απαιτούνται για ολοκληρωμένη πελατοκεντρική αντίληψη. Περιλαμβάνεται πρακτική εξάσκηση σε προγράμματα πληροφορικής CRM.

  -ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
  Σε στελέχη επιχειρήσεων (Εμπορικού Διευθυντές, Διευθυντές Πωλήσεων-Marketing, Μηχανογράφησης, Business Developers, Account Managers, Sales Executives) που έχουν την ευθύνη της αποδοτικής ανάπτυξης των σχέσεων με τους πελάτες.

Σύγχρονη Γραμματεία

 • ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: -


  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
  :

  -

  -ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
  Σκοπός του σεμιναρίου είναι να περιγράψει το σύγχρονο ρόλο του γραμματειακού στελέχους και να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις διοικητικές και οργανωτικές τους ικανότητες. Περιλαμβάνονται, επιπρόσθετα, συμμετοχικές συζητήσεις, role playing games, case studies & best practices, ατομικές και ομαδικές ασκήσεις.

  -ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
  Σε διοικητικούς υπαλλήλους που ασκούν γραμματειακά καθήκοντα ή παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες σε ανώτατα στελέχη μίας εταιρίας και επιθυμούν να ενημερωθούν στα σύγχρονα πρότυπα διοίκησης και στην ηλεκτρονική οργάνωση γραφείου, να ενισχύσουν την αποδοτικότητά τους καθώς και να αναβαθμίσουν το ρόλο τους.