Οικονομικό Πακέτο Computer Graphics Design

 • Περιλαμβάνει τα προγράμματα:   PHOTOSHOP,   ILLUSTRATOR,   INDESIGNECDL ICT


  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:

  ΕΝΑΡΞΗ : 14/1/2019
  ΕΝΑΡΞΗ : 27/2/2019
  ΕΝΑΡΞΗ : 05/3/2019
  ΕΝΑΡΞΗ : 01/4/2019
  ΕΝΑΡΞΗ : 06/5/2019
  ΕΝΑΡΞΗ : 27/5/2019
  ΕΝΑΡΞΗ : 10/6/2019
  ΕΝΑΡΞΗ : 24/6/2019
  ΕΝΑΡΞΗ : 08/7/2019
  ΕΝΑΡΞΗ : 17/7/2019

  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 50 ώρες


 • -ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
  Επαγγελματικός  κύκλος σπουδών με στόχο την εξειδικευμένη γνώση στα γραφιστικά προγράμματα:  PHOTOSHOP  (επεξεργασία εικόνας & φωτογραφίας)
  ILLUSTRATOR  (δημιουργία διαφημιστικών εντύπων και καταχωρήσεων, αφίσες, τιμοκαταλόγους, λογότυπα εταιρειών και προϊόντων, εξώφυλλα βιβλίων, DVD, συσκευασίες)
  INDESIGN  (σελιδοποίηση περιοδικών & εφημερίδων)

  ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:
  Σε Γραφίστες, Φωτογράφους, Web designers, Διακοσμητές, Αρχιτέκτονες, Σχεδιαστές, Fashion designers, Graphic designers, σε Φοιτητές και γενικά σε οποιονδήποτε επιθυμεί να ασχοληθεί με το αντικείμενο.

  -ΥΛΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

  - PHOTOSHOP
  Επαγγελματικός  κύκλος σπουδών με στόχο την εξειδικευμένη γνώση στο πρόγραμμα  PHOTOSHOP χρησιμοποιώντας advance τεχνικές.  Είναι το πιο δημοφιλές  πρόγραμμα ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας και φωτογραφίας.

  >Συνοπτική παρουσίαση του περιβάλλοντος του προγράμματος ώστε να μάθει ο χρήστης να κινείται σ’ αυτό. Menu, options, εργαλειοθήκη, παλέτες εντολών.
  >Εντολή Image Size
  >Εντολή Canvas Size
  >Εργαλείο οπτικής μεγέθυνσης και σμίκρυνσης, φακός
  >Εργαλείο πλοήγησης
  >Δημιουργία νέου αρχείου και ρύθμιση προδιαγραφών ( μοντέλα χρώματος, ανάλυση, διαστάσεις, μορφή αρχείου αποθήκευσης(format)
  >Παλέτα Layers (δημιουργία νέου, duplicate, delete, layer group, copy, paste)
  >Opacity, Fill, κλειδώματα Layers
  >Σχεδιασμός βασικών σχημάτων και γέμισμα με χρώμα
  >Εργαλεία επιλογής ( marquee, laso, quick selection, magic wand κ.τ.λ.)
  >Μετακίνηση σχημάτων
  >Δημιουργία χρωμάτων
  >Eyedropper tool
  >File και οι εντολές του
  >Crop tool, ιδιότητες
  >Το πινέλο και οι βούρτσες
  >Layer styles (Drop Shadow, Bevel and enboss, Stroke κ.τ.λ.)
  >Βασικές αρχές επεξεργασίας εικόνας
  >Μενού Image Þ Adjustments Þ Levels, Curves, brightness/Contrast, Variations, Hue/Saturation και οι ιδιότητές τους
  >Μενού → Filter Þdespeckle, Noise
  >Συνοπτική παρουσίαση των φίλτρων
  >Χρήση κειμένου και ιδιότητες (Character, Paragraph)
  >Γραμματοσειρές
  >Εντολή File →Print
  >Μενού Image → Adjustments → Selective color, Match color, Color balance, Desaturate, Vibrance, Black&White, Photo filter, Replace color, Gradient map, Equalize, Threshold κ.τ.λ. και οι ιδιότητές τους
  >Η διαφορά μεταξύ Image →Adjustments και Layer → New adjustment layer
  >Οι εντολές Feather, Refine edge
  >Εισαγωγή στο ρετουσάρισμα, (διόρθωση ρυτίδων, γρατζουνιών, αδυνάτισμα)
  >Clone stamp tool, Healing brush, Patch tool, Red eye tool, Color replacment tool
  >Δημιουργία βούρτσας με την εντολή Define brush preset
  >Filter → Liquify
  >Εισαγωγή στο ξεγύρισμα (επιλογές ακριβείας για την αντιγραφή αντικειμένων)
  >Pen tool (add, delete, convert, direct selection tool, Path selection tool)
  >Ανάλυση των εντολών των Path
  >Μεταφορά αρχείου με Path στο Ilustrator, Indesign, Quark Xpress
  >Αντιγραφή επικόλληση Path
  >Οι ιδιότητες των σχημάτων με Path
  >Η παλέτα History, ανάλυση – ιδιότητες
  >Το εργαλείο History brush tool
  >Εισαγωγή στις μάσκες
  >Eraser tool και οι ιδιότητές της
  >Gradient tool. Paint Bucket tool και οι ιδιότητές τους
  >Blur tool, Sharpen tool, Smudge tool και οι ιδιότητές τους.
  >Τα φίλτρα Unsharp mask και Blur
  >Εισαγωγή Στοιχείων από διαφορετικά προγράμματα & επεξεργασία τους στο Photoshop>Formats αποθήκευσης αρχείων, δημιουργία & εκτύπωση τελικού αρχείου

  - ILLUSTRATOR
  Επαγγελματικός  κύκλος σπουδών με στόχο την εξειδικευμένη γνώση στο πρόγραμμα  ILLUSTRATOR. Χρησιμοποιείται από επαγγελματίες σχεδιαστές σε όλο τον κόσμο και θεωρείται το καλύτερο στο είδος του. Ιδανικό για την δημιουργία διαφημιστικών εντύπων και καταχωρήσεων, αφίσες, τιμοκαταλόγους, λογότυπα  εταιρειών και προϊόντων, εξώφυλλα βιβλίων, DVD, συσκευασίες κλπ.

  >Εισαγωγή στο Πρόγραμμα
  >Παρουσίαση Εργαλείων
  >Προδιαγραφές προγράμματος και ρύθμιση μονάδων μέτρησης
  >Διανυσματικά Γραφικά  (ιδιότητες και χρήση)
  >Δημιουργία νέου αρχείου (διαστάσεις - χρωματικό σύστημα)
  >Χρήση χρωμάτων και χρωματικά συστήματα
  >Χρήση οδηγών και χαράκων
  >Χρήση κειμένου και Τροποποίησή του
  >Αρχές Τυπογραφίας
  >Γεμίσματα
  >Περιγράμματα
  >Τροποποίηση Αντικειμένων (μεγέθυνση, περιστροφή, παραμόρφωση κλπ)
  >Εργασία με επίπεδα (Layers)
  >Διαφάνεια (Transparency)
  >Γκρουπάρισμα, Κλείδωμα και Διαχείριση Αντικειμένων
  >Σχεδίαση με το Εργαλείο Πενάκι και Ιδιότητές του
  >Χρήση Εφέ και Φίλτρων,
  >Εισαγωγή και Χρήση Εικόνων
  >Δημιουργία Μασκών
  >Τεχνικές Σχεδίασης και Εικονογράφησης
  >Δημιουργία Τελικού Αρχείου και Εκτύπωση

  - INDESIGN
  Επαγγελματικός κύκλος σπουδών με στόχο την εξειδικευμένη γνώση στο πρόγραμμα INDESIGN - σελιδοποίηση περιοδικών & εφημερίδων.
  Είναι το πιο δημοφιλές πρόγραμμα της κατηγορίας του. Απαραίτητο για τη δημιουργία & τη σελιδοποίηση βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων κτλ. Επίσης μπορούμε να συνδυάσουμε τα δικά του εργαλεία με τις εικόνες και τα γραφικά που επεξεργαστήκαμε ή σχεδιάσαμε σε άλλα προγράμματα (π.χ. Photoshop ή Illustrator) και να πετύχουμε μια ολοκληρωμένη και άρτια μορφή του εντύπου μας.

  >Εισαγωγική στο Πρόγραμμα
  >Δημιουργία - Μορφοποίηση εγγράφου
  >Εισαγωγή κειμένου σε πλαίσια
  >Guides & Rulers και η χρήση τους
  >Ρύθμιση της αρχής των αξόνων ( zero point)
  >Ρύθμιση προδιαγραφών εφαρμογής (Preferences)
  >Μονάδες Μέτρησης (cm - mm - points - picas - pixels)
  >Τροποποίηση Περιγράμματος
  >Χρήση Χρωμάτων σε κείμενο και γραφικά
  >Αναδίπλωση Κειμένου,
  >Ροή Κειμένου (αυτόματη, χειροκίνητη, ημιαυτόματη)
  >Χρήση των Στυλ Κειμένου
  >Εισαγωγή Αρχείου ai
  >Εξαγωγή Αρχείου σε μορφή pdf
  >Σχεδίαση Διαδρομών
  >Διαχείριση και Επεξεργασία Κόμβων
  >Κοπή και ένωση διαδρομών
  >Προσθήκη γραφικού σε κείμενο
  >Δημιουργία κατοπτρικών αντικειμένων
  >Σελιδοποίηση περιοδικού
  >Σελιδοποίηση εφημερίδας
  >Δημιουργία Τελικού Αρχείου και Εκτύπωση


  ΠΑΡΟΧΕΣ:
  • Βεβαίωση Παρακολούθησης ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ2 (με την πιστοποίηση του ΕΟΠΠΕΠ)
  • Ειδικές τιμές σε φοιτητές ή ανέργους
  • Δωρεάν Σημειώσεις
  • Ολιγομελή τμήματα
  • Δωρεάν επαναπαρακολούθηση του σεμιναρίου εντός ενός έτους
  • Το πρόγραμμα μπορεί να επιδοτηθεί  μέσω του προγράμματος 0,24% του ΛΑΕΚ

  Το πρόγραμμα επιδοτείται  100%  μέσω του προγράμματος  0,24% του ΛΑΕΚ

(γίνεται έκπτωση  15%  σε φοιτητές ή άνεργους)

Adobe Photoshop Σεμινάριο

 • PHOTOSHOP ECDL ICT


 • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:

  ΕΝΑΡΞΗ : 14/1/2019
  ΕΝΑΡΞΗ : 27/2/2019
  ΕΝΑΡΞΗ : 05/3/2019
  ΕΝΑΡΞΗ : 01/4/2019
  ΕΝΑΡΞΗ : 06/5/2019
  ΕΝΑΡΞΗ : 27/5/2019
  ΕΝΑΡΞΗ : 10/6/2019
  ΕΝΑΡΞΗ : 24/6/2019
  ΕΝΑΡΞΗ : 08/7/2019
  ΕΝΑΡΞΗ : 17/7/2019

  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 20 ώρες-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Το Photoshop είναι το πιο πανίσχυρο πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας το οποίο μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για να διορθώσουμε, να συνθέσουμε και να δημιουργήσουμε γραφικά που θα χρησιμοποιηθούν είτε σε έντυπη εκτύπωση είτε σε εφαρμογές Web.
Στο σεμινάριο αναλύονται τα πιο περιζήτητα εργαλεία για την διόρθωση φωτογραφιών, τη δημιουργία εφέ, τον συνδυασμό πολλών εικόνων και την σύνθεση μιας διαφημιστικής καταχώρησης.
Διδάσκονται προχωρημένα εργαλεία και τεχνικές του Adobe Photoshop και η επεξεργασία της εικόνας παρουσιάζεται με τρόπο επαγγελματικό και ρεαλιστικό. 
Επίσης διδάσκεται η συνεργασία του Adobe Photoshop με άλλα προγράμματα σχεδιαστικά ή σελιδοποιητικά, η προετοιμασία τελικού αρχείου και η τελική επεξεργασία για εκτύπωση.

-ΥΛΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
>Συνοπτική παρουσίαση του περιβάλλοντος του προγράμματος ώστε να μάθει ο χρήστης να κινείται σ’ αυτό
>Menu, options, εργαλειοθήκη, παλέτες εντολών.
>Εντολή Image Size
>Εντολή Canvas Size
>Εργαλείο οπτικής μεγέθυνσης και σμίκρυνσης, φακός
>Εργαλείο πλοήγησης
>Δημιουργία νέου αρχείου και ρύθμιση προδιαγραφών (μοντέλα χρώματος, ανάλυση, διαστάσεις, μορφή αρχείου αποθήκευσης format)
>Παλέτα Layers (δημιουργία νέου, duplicate, delete, layer group, copy, paste)
>Opacity, Fill, κλειδώματα Layers
>Σχεδιασμός βασικών σχημάτων και γέμισμα με χρώμα
>Εργαλεία επιλογής ( marquee, laso, quick selection, magic wand κ.τ.λ.)
>Μετακίνηση σχημάτων
>Δημιουργία χρωμάτων
>Eyedropper tool
>File και οι εντολές του
>Crop tool, ιδιότητες
>Το πινέλο και οι βούρτσες
>Layer styles (Drop Shadow, Bevel and emboss, Stroke κ.τ.λ.)
>Βασικές αρχές επεξεργασίας εικόνας
>Μενού Image → Adjustments → Levels, Curves, brightness/Contrast, Variations, Hue/Saturation και οι ιδιότητές τους
>Μενού → Filter →despeckle, Noise
>Συνοπτική παρουσίαση των φίλτρων
>Χρήση κειμένου και ιδιότητες (Character, Paragraph)
>Γραμματοσειρές
>Εντολή File →Print
>Μενού Image → Adjustments → Selective color, Match color, Color balance, Desaturate, Vibrance, Black&White, Photo filter, Replace color, Gradient map, Equalize, Threshold κ.τ.λ. και οι ιδιότητές τους
>Η διαφορά μεταξύ Image →Adjustments και Layer → New adjustment layer
>Οι εντολές Feather, Refine edge
>Εισαγωγή στο ρετουσάρισμα, (διόρθωση ρυτίδων, γρατζουνιών, αδυνάτισμα)
>Clone stamp tool, Healing brush, Patch tool, Red eye tool, Color replacment tool
>Δημιουργία βούρτσας με την εντολή Define brush preset
>Filter → Liquify
>Εισαγωγή στο ξεγύρισμα (επιλογές ακριβείας για την αντιγραφή αντικειμένων)
>Pen tool (add, delete, convert, direct selection tool, Path selection tool)
>Ανάλυση των εντολών των Path
>Μεταφορά αρχείου με Path στο Ilustrator, Indesign, Quark Xpress
>Αντιγραφή επικόλληση Path
>Οι ιδιότητες των σχημάτων με Path
>Η παλέτα History, ανάλυση – ιδιότητες
>Το εργαλείο History brush tool
>Εισαγωγή στις μάσκες
>Eraser tool και οι ιδιότητές της
>Gradient tool. Paint Bucket tool και οι ιδιότητές τους
>Blur tool, Sharpen tool, Smudge tool και οι ιδιότητές τους.
>Τα φίλτρα Unsharp mask και Blur
>Εισαγωγή Στοιχείων από διαφορετικά προγράμματα & επεξεργασία τους στο Photoshop>Formats αποθήκευσης αρχείων, δημιουργία & εκτύπωση τελικού αρχείου

ΠΑΡΟΧΕΣ:
• Βεβαίωση Παρακολούθησης ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ2 (με την πιστοποίηση του ΕΟΠΠΕΠ)
• Ειδικές τιμές σε φοιτητές ή ανέργους
• Δωρεάν Σημειώσεις
• Ολιγομελή τμήματα
• Δωρεάν επαναπαρακολούθηση του σεμιναρίου εντός ενός έτους
• Το πρόγραμμα μπορεί να επιδοτηθεί  μέσω του προγράμματος 0,24% του ΛΑΕΚ

Το πρόγραμμα επιδοτείται  100%  μέσω του προγράμματος  0,24% του ΛΑΕΚ

(γίνεται έκπτωση  15%  σε φοιτητές ή άνεργους)

Adobe Illustrator Σεμινάριο

ILLUSTRATOR

 • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:

  ΕΝΑΡΞΗ : 18/1/2019
  ΕΝΑΡΞΗ : 08/2/2019
  ΕΝΑΡΞΗ : 08/3/2019
  ΕΝΑΡΞΗ : 05/4/2019
  ΕΝΑΡΞΗ : 10/5/2019
  ΕΝΑΡΞΗ : 07/6/2019
  ΕΝΑΡΞΗ : 21/6/2019
  ΕΝΑΡΞΗ : 03/7/2019
  ΕΝΑΡΞΗ : 19/7/2019

  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 16 ώρες-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Το Ιllustrator είναι το πιο δημοφιλές πρόγραμμα σχεδίασης διανυσματικών γραφικών (vector γραφικά).
Μπορούμε με αυτό να κατασκευάσουμε την εταιρική ταυτότητα μιας επιχείρησης (λογότυπο, έντυπα κτλ), να δημιουργήσουμε συσκευασίες προϊόντων, ετικέτες, διαφημιστικές καταχωρήσεις κτλ. Επίσης θα μπορούσε κανείς να συνδυάσει τα σχεδιαστικά εργαλεία του Illustrator με το ταλέντο του για δημιουργήσει ή να βελτιώσει τα σχέδια του.
Χρησιμοποιείται από επαγγελματίες σχεδιαστές από όλο τον κόσμο και θεωρείται το καλύτερο στο είδος του.

-ΥΛΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
>Εισαγωγή στο Πρόγραμμα - Παρουσίαση Εργαλείων
>Προδιαγραφές προγράμματος και ρύθμιση μονάδων μέτρησης
>Διανυσματικά Γραφικά (ιδιότητες και χρήση)
>Δημιουργία νέου αρχείου (διαστάσεις - χρωματικό σύστημα)
>Χρήση χρωμάτων και χρωματικά συστήματα
>Χρήση οδηγών και χαράκων
>Χρήση κειμένου και Τροποποίησή του
>Αρχές Τυπογραφίας
>Γεμίσματα
>Περιγράμματα
>Τροποποίηση Αντικειμένων (μεγέθυνση, περιστροφή, παραμόρφωση κλπ)
>Εργασία με επίπεδα (Layers) και Διαφάνεια (Transparency)
>Γκρουπάρισμα, Κλείδωμα και Διαχείριση Αντικειμένων
>Σχεδίαση με το Εργαλείο Πενάκι και Ιδιότητές του>Χρήση Εφέ και Φίλτρων, Εισαγωγή και Χρήση Εικόνων και Δημιουργία Μασκών

ΠΑΡΟΧΕΣ:
• Βεβαίωση Παρακολούθησης ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ2 (με την πιστοποίηση του ΕΟΠΠΕΠ)
• Ειδικές τιμές σε φοιτητές ή ανέργους
• Δωρεάν Σημειώσεις
• Ολιγομελή τμήματα
• Δωρεάν επαναπαρακολούθηση του σεμιναρίου εντός ενός έτους
• Το πρόγραμμα μπορεί να επιδοτηθεί  μέσω του προγράμματος 0,45% του ΛΑΕΚ

ΠΑΡΟΧΕΣ:
• Βεβαίωση Παρακολούθησης ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ2 (με την πιστοποίηση του ΕΟΠΠΕΠ)
• Ειδικές τιμές σε φοιτητές ή ανέργους
• Δωρεάν Σημειώσεις
• Ολιγομελή τμήματα
• Δωρεάν επαναπαρακολούθηση του σεμιναρίου εντός ενός έτους
• Το πρόγραμμα μπορεί να επιδοτηθεί  μέσω του προγράμματος 0,24% του ΛΑΕΚ

Το πρόγραμμα επιδοτείται  100%  μέσω του προγράμματος  0,24% του ΛΑΕΚ

(γίνεται έκπτωση  15%  σε φοιτητές ή άνεργους)

 

Adobe Indesign Σεμινάριο


INDESIGN


 • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:

  ΕΝΑΡΞΗ : 11/1/2019
  ΕΝΑΡΞΗ : 06/2/2019
  ΕΝΑΡΞΗ : 06/3/2019
  ΕΝΑΡΞΗ : 03/4/2019
  ΕΝΑΡΞΗ : 08/5/2019
  ΕΝΑΡΞΗ : 05/6/2019
  ΕΝΑΡΞΗ : 03/7/2019
  ΕΝΑΡΞΗ : 16/7/2019

  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 14 ώρες


-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
To In Design είναι το πιο δημοφιλές σελιδοποιητικό πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα απαραίτητο για τη δημιουργία - σελιδοποίηση βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων κτλ. Στο In Design δημιουργούμε την δομή του εντύπου μας. Επίσης μπορούμε να συνδυάσουμε τα δικά του εργαλεία με τις εικόνες και τα γραφικά που επεξεργαστήκαμε ή σχεδιάσαμε σε άλλα προγράμματα (Photoshop, Illustrator) και να πετύχουμε μια ολοκληρωμένη και άρτια μορφή του εντύπου μας.

-ΥΛΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
>Εισαγωγικά στο Πρόγραμμα
>Δημιουργία - Μορφοποίηση εγγράφου
>Εισαγωγή κειμένου σε πλαίσια
>Guides & Rulers και χρήση τους
>Ρύθμιση της αρχής των αξόνων ( zero point)
>Ρύθμιση προδιαγραφών εφαρμογής (Preferences)
>Μονάδες Μέτρησης (cm - mm - points - picas - pixels)
>Τροποποίηση Περιγράμματος
>Χρήση Χρωμάτων σε κείμενο και γραφικά
>Αναδίπλωση Κειμένου, Ροή Κειμένου (αυτόματη, χειροκίνητη, ημιαυτόματη)
>Χρήση των Στυλ Κειμένου
>Εισαγωγή Αρχείου ai
>Εξαγωγή Αρχείου σε μορφή pdf
>Σχεδίαση Διαδρομών Διαχείριση και Επεξεργασία Κόμβων
>Κοπή και ένωση διαδρομών
>Προσθήκη γραφικού σε κείμενο
>Δημιουργία κατοπτρικών αντικειμένων

ΠΑΡΟΧΕΣ:
• Βεβαίωση Παρακολούθησης ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ2 (με την πιστοποίηση του ΕΟΠΠΕΠ)
• Ειδικές τιμές σε φοιτητές ή ανέργους
• Δωρεάν Σημειώσεις
• Ολιγομελή τμήματα
• Δωρεάν επαναπαρακολούθηση του σεμιναρίου εντός ενός έτους
• Το πρόγραμμα μπορεί να επιδοτηθεί  μέσω του προγράμματος 0,24% του ΛΑΕΚ

(γίνεται έκπτωση  15%  σε φοιτητές ή άνεργους)

Corel Draw Σεμινάριο

COREL DRAW

 • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: -


  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
  :

  -


-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
To Corel Draw είναι ένα πολύ δυνατό σχεδιαστικό πρόγραμμα, το πρώτο που ξεκίνησε στην κατηγορία του. Διαθέτει πανίσχυρα εργαλεία για τη δημιουργία ετικετών, σημάτων, λογότυπων, κλπ,  και χρησιμοποιεί ένα μεγάλο συνδυασμό εργαλείων και εφέ.

>Εισαγωγικά για το πρόγραμμα
>Vector Graphics (ιδιότητες και χρήση)
>Δημιουργία νέου αρχείου (Διαστάσεις - Χρωματικό σύστημα)
>Χρωματικά συστήματα (CMYK + RGB)
>Παλέτα Εργαλείων (παρουσίαση - επεξήγηση εργαλείων)
>Guides & Rulers και χρήση τους
>Ρύθμιση της Αρχής των Αξόνων (= zero point)
>Ρύθμιση Προδιαγραφών Εφαρμογής (Preferences)
>Μονάδες Μέτρησης (cm - mm - points - picas - pixels)
>Σχεδιασμός Περίπλοκων Σχημάτων με καμπύλες Bezier και Επεξεργασία των
κόμβων τους
>Εργαλείο μολύβι, Πένα, Σπρέι και Πινέλο και Χρήση Διαφόρων Brushes (Brush
Libraries)
>Γέμισμα Ντεγκραντέ και Επεξεργασία του
>Δημιουργία Καλλιτεχνικού Κειμένου
>Δημιουργία και Χρήση πλαισίων κειμένου
>Μορφοποίηση κειμένου - Βασικές Τυπογραφικές έννοιες
>Ομαδοποίηση Αντικειμένων, Κλείδωμα και Ξεκλείδωμα επιλεγμένων αντικειμένων
>Διάταξη Αντικειμένων (to front , to back , behind)
>Ένωση, Συγχώνευση και Τομή Αντικειμένων
>Παλέττας Χρήση Χρωμάτων Pantone και Επεξήγηση των Ιδιοτήτων τους
>Xειρισμός Μασκαρισμένης Εικόνας (επεξεργασία, μετακίνηση, τροποποίηση
σχήματος μάσκας)
>Βασική Επεξεργασία Εικόνας με τη χρήση των φίλτρων

ΠΑΡΟΧΕΣ:
• Βεβαίωση Παρακολούθησης ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ2 (με την πιστοποίηση του ΕΟΠΠΕΠ)
• Ειδικές τιμές σε φοιτητές ή ανέργους
• Δωρεάν Σημειώσεις
• Ολιγομελή τμήματα
• Δωρεάν επαναπαρακολούθηση του σεμιναρίου εντός ενός έτους
• Το πρόγραμμα μπορεί να επιδοτηθεί  μέσω του προγράμματος 0,24% του ΛΑΕΚ

Το πρόγραμμα επιδοτείται  100%  μέσω του προγράμματος  0,24% του ΛΑΕΚ

(γίνεται έκπτωση  15%  σε φοιτητές ή άνεργους)

 


Quark Xpress Σεμινάριο

QUARK XPRESS

 • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: -


  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
  :

  -


-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Το QuarkXPress είναι το λογισμικό που πριν από 20 χρόνια έφερε την επανάσταση στο τομέα της τυπογραφίας και της σελιδοποίησης. Διαθέτει πανίσχυρα εργαλεία για να δημιουργήσει τέλεια κείμενα και είναι ιδανικό για να δημιουργήσει κανείς από μια απλή κάρτα έως ένα ολόκληρο βιβλίο.

-ΥΛΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
>Παρουσίαση Βασικών Λειτουργιών και Ιδιοτήτων του Προγράμματος μέσω ασκήσεων και παραδειγμάτων
>Δημιουργία και Επεξεργασία νέων αρχείων
>Περιθωρίων Εγγράφου
>Πρότυπων Σελίδων και Σελιδαρίθμησης
>Εισαγωγή Πλαισίων Κειμένου και Εικόνων και Τροποποίησή τους
>Τυπογραφική Επεξεργασία Κειμένων
>Εισαγωγή Εικόνων (Υποστηριζόμενα Formats, Χρωματικά Συστήματα και Προδιαγραφές τους)
>Χρήση Οδηγών και Μετρήσεις
>Δημιουργία και Επεξεργασία Χρωμάτων
>Σχεδίαση Διαδρομών Κειμένου
>Δημιουργία, Επεξεργασία και Χρήση Στυλ
>Εκτύπωση και Δημιουργία Τελικού Αρχείου

ΠΑΡΟΧΕΣ:
• Βεβαίωση Παρακολούθησης ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ2 (με την πιστοποίηση του ΕΟΠΠΕΠ)
• Ειδικές τιμές σε φοιτητές ή ανέργους
• Δωρεάν Σημειώσεις
• Ολιγομελή τμήματα
• Δωρεάν επαναπαρακολούθηση του σεμιναρίου εντός ενός έτους
• Το πρόγραμμα μπορεί να επιδοτηθεί  μέσω του προγράμματος 0,24% του ΛΑΕΚ

Το πρόγραμμα επιδοτείται  100%  μέσω του προγράμματος  0,24% του ΛΑΕΚ

(γίνεται έκπτωση  15%  σε φοιτητές ή άνεργους)