Σεμινάρια GDPR - DPO - Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων‎

seminaria-gdpr-dpo-intergraphics

Ενημερωθείτε και εκπαιδευτείτε σωστά και ποιοτικά σχετικά με τον νέο Κανονισμό (GDPR) για την προστασία των φυσικών προσώπων και της ιδιωτικότητας των δεδομένων σε όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. Ο νέος κανονισμός θέτει ως υποχρεωτική την ύπαρξη Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) σε επιχειρήσεις και φορείς και προβλέπει αυστηρά πρόστιμα σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων του.

Κάθε εταιρία που χειρίζεται προσωπικά δεδομένα τα οποία αφορούν σε άτομα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα είναι υποχρεωμένη να συμμορφωθεί πλήρως με το νέο κανονισμό της Ευρωπαικής ένωση GDPR (EU General Data Protection Regulation), επανεξετάζοντας ή και αναθεωρώντας όλες τις διαδικασίες διαχείρισης των πληροφοριών του και αποτελεί τη μεγαλύτερη αλλαγή στην νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων τα τελευταία σχεδόν 20 χρόνια.

Ο νέος Ευρωπαϊκός κανονισμός για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) τίθεται σε ισχύ τον Μάιο του 2018. Ο Κανονισμός έχει ως σκοπό την εναρμόνιση του νομικού πλαισίου για την προστασία της ιδιωτικότητας των δεδομένων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Όλες οι Επιχειρήσεις, Δημόσιοι Οργανισμοί, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.) και ΟΤΑ, θα πρέπει να συμμορφωθούν με αυτόν μέχρι τις 25 Μαΐου 2018.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη και προσωπικό ανεξαρτήτως γνωστικού υποβάθρου, που θα κληθεί να εφαρμόσει στην πράξη τις αλλαγές που επιφέρει το GDPR.
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση σχετικά με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων (Personal Data), τις πρακτικές επιπτώσεις του, τους κινδύνους επί «Μη Συμμόρφωσης», τις υποχρεώσεις και την ευθύνη του Υπευθύνου και του Εκτελούντος την επεξεργασία των δεδομένων.
Το σεμινάριο δίνει πρακτικές λύσεις, συμβουλές και απαντήσεις σε όλα τα επίπεδα ώστε να είστε πλήρως ενημερωμένοι με το νέο Ευρωπαϊκό κανονισμό για την Προστασία Γενικών Δεδομένων (GDPR), αποφεύγοντας το υπέρογκο πρόστιμο σε περίπτωση ελέγχου.

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ
Στελέχη Επιχειρήσεων, Μ.Κ.Ο. και Δημόσιων Οργανισμών που έχουν ευθύνη ή επεξεργάζονται Προσωπικά Δεδομένα. (Γενικοί Γραμματείς, Διοικητικοί, Οικονομικοί, Στελέχη Πληροφορικής, Υπεύθυνοι Ποιότητας κλπ), Δικηγόρους, Σύμβουλους Επιχειρήσεων , Στελέχη Πληροφορικής & Επικοινωνιών, Ελεύθερους Επαγγελματίες και σε οποιονδήποτε θέλει να ενημερωθεί και να εκπαιδευτεί στην προστασία δεδομένων ή ασχολείται με την συλλογή και επεξεργασία δεδομένων φυσικών προσώπων.

ΣΤΟΧΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Με τη λήξη του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα είναι θέση να κατανοήσουν τις βασικές απαιτήσεις του Κανονισμού GDPR (General Data Protection Regulation)
Θα έχουν κατανοήσει τα πλέον κρίσιμα ζητήματα του GDPR με ενδεικτικά παραδείγματα από την εφαρμογή του σε μεγάλες και μικρές ελληνικές επιχειρήσεις, Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς και Φορείς.

ΥΛΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

  • Εισαγωγή στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.
  • Πεδίο Εφαρμογής
  • Απαιτήσεις συμμόρφωσης με το νέο Κανονισμό.
  • Ο ρόλος του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer - DPO).
  • Σχεδιασμός απαραίτητων πολιτικών και διαδικασιών για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
  • Κανονισμός και πιστοποίηση.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
8 ώρες

ΚΟΣΤΟΣ
100 ευρώ

 
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Επώνυμο *
Όνομα *
Tηλέφωνο *
E-mail *

Εγγραφή στο newsletter

ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ: 210 38 38 808  info@intergraphics.gr

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 98-100 - τ.κ 106 77
(ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ)

ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 49 -  τ.κ 106 82
(ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ)

Like Us on Facebook!
Follow Us on Twitter!
Watch Us on Youtube!